Svenska företags mobiltrafik under pandemin

En accelererad digitalisering har varit nödvändig för så väl små som stora företag under pandemin. När distans och hemarbete blivit en vardag har det ställts helt andra krav på videosamtal, fildelningsplattformar och andra kommunikationskanaler. I rapporten ”Data om data” från Tele 2, presenteras ett antal insikter om hur pandemin har påverkat företagens mobiltrafik.

Roamingen och resandet minskade
En tydlig trend under pandemins inledande fas var att företagens roaming dippade rejält. Minskningen mättes upp till hela 70% mellan februari 2020 och februari 2021. En förklaring är att vi anpassade vårt resande, både privat och på jobbet. Det digitala mötet blev ett självklart alternativ som har gjort det enklare att kommunicera världen över utan att behöva förflytta sig. I grafen nedan ser vi dock att roamingen tog fart igen i takt med restriktionerna började släppa och att vaccineringen påbörjades.

Graf från rapporten ”Data om Data”, sida 9.

Mobiltrafiken fortsatt uppåt
En annan övergripande insikt är att av den sammanlagda mängden data som svenska företag använder fortsätter att öka. Ökningstakten av dataanvändningen under pandemin ser dock lite olika ut beroende på vilken bransch man tittar på.

Graf från rapporten ”Data om Data”, sida 9.

Hotell och restaurangbranschen i topp
Mängden data ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen under pandemins första år och det med hela 42%. Den enda bransch som minskade sin datatrafik var Jordbruk och gröna näringar som hade en nedgång på 6%. Trots minskningen var Jordbruk och gröna näringar den bransch som hade högst dataanvändning på 8,28 GB/mån.

TOLV och Tele2
TOLV använder sig av hela Tele2s täckningsnät som täcker 90% av Sveriges yta och 99% av
befolkningen. För företag är det helt avgörande att telefoni och bredband finns på plats och flyter på som det ska. Kontakta gärna oss för att diskutera er nuvarande lösning.

kundservice@tolvmobil.se
042-812 12